HAMZbog učestalih smetnji Talijanskih radioamatera koji "upadaju" na repetitor R4 na Učki (145.700 MHz (-600 kHz)), repetitor treba aktivirati CTCSS subtonom frekvencije 250 Hz (devijacija 0.6). Damir (9A5TD) odradio je ovu modifikaciju kako bi repetitor Hrvatski radioamateri mogli nesmetano koristiti.
Share
Joomla templates by a4joomla