Pristupne točke:

 

1. PazinFreeM
Lokacija: Hotel Lovac
Smjer: prema gradu

2. PazinFreeZ
Lokacija: Radioklub Pazin
Smjer: prema zapadu, prema Vrtlišću

3. PazinFreeK
Lokacija: zgrada Kamena
Smjer: prema zapadu, prema crkvi

4. PazinFreeB
Lokacija: Muntriljska 1
Smjer: sjevero-istok, prema Rijavcu

5. PazinFreeP
Lokacija: zgrada "Pokućstva"
Smjer: istok, prema spomen domu

6. PazinFreeS
Lokacija: Silosi
Smjer: prema Dršćevki

7. PazinFreeG
Lokacija: na zgradi Grada
Smjer: sjevero-zapad, prema Trgu Slobode

8. PazinFreeT
Lokacija: Trg Slobode
Smjer: pokriva područje trga