HAMMile Str (9A7PSN) napisao je program za vođenje contesta na VHF području i višim frekvencijama - od 50 MHz do 248 GHz. Program omogućava istovremeno vođenje loga na više bandova i više vrsti rada, ima mapu odrađenih lokatora, razne statistike i druge mogućnost. Isprobajte: http://www.rasadnik-strk.com/9A7PSN/download.html.
Share
Joomla templates by a4joomla