MorseSavez radioamatera Velike Britanije (RGSB) pokrenuo je program izdavanja certifikata svima koji žele sami sebi (a valjda i drugima) dokazati da znaju telegrafiju. Nažalost, za sada certifikat mogu dobiti samo članovi RGSB-a, uz nadu da će uskoro proširiti vidokrug djelovanja i na sve radioamatere svijeta.
Link: http://www.southgatearc.org/news/february2009/rsgb_morse_certificate.htm