Dana 29. ožujka 2021. godine potpisani su ugovori između Grada Pazina i Radiokluba Pazin. Grad Pazin je u sklopu Javnog natječaja  za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2021. Radioklubu Pazin odobrio financijska sredstva u iznosu od 19.000 kuna kao pomoć u organizaciji programa i projekta. Za program redovnog rada odobrena su novčana sredstva u iznosu 12.000 kuna, dok je za projekt RKPedu – projekt besplatnih edukacija i radionica u tehničkoj kulturi odobreno 7.000 kuna. Dodijeljena novčana sredstva će uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva programa i projekta.

Izvor fotografije: pazin.hr