HAMRadioamaterski savez Južnoafričke republike lansirati će 21. ožujka između 7:00 i 7:30 sati (CAT) balon punjen helijem koji će na sebi imati KV beacon, UKV beacon i APRS sustav. Za sada je poznata samo KV frekvencija: 7022 kHz, a ostale dvije će biti objavljene kada se dovrši ponovna izgradnja beacona, čemu se pristupilo zbog smanjenja mase balona.
Afrikanci su zamolili da im se šalju izvještaji o prijemu balona kako bi mogli znati što više podataka o njemu. Više informacija: www.amsatza.org.