ISSJedan od čelnih ljudi AMSAT organizacije predložio je ugradnju Icomovog ICD800 uređaja na Međunarodnu svemirsku postaju, te aktivaciju te vrste rada. D-Star tehnologija vrlo je dobra kada se radi o slabijim signalima, što bi moglo poboljšati prijem ISS-ovih signala radioamaterima bilo da se radi o glasovnoj komunikaciji ili o prijenosu podataka. Iako je D-Star relativno poznata i raširena stvar (na Učki je aktivan repetitor 9A0DRI), ovo je još uvijek samo prijedlog.