U svijetu komunikacija (radijskih, televizijskih ali i u zračnom prometu) predmetak "9A" označava Hrvatsku. Upravo iz tog razloga svim našim radioamaterima jedinistvene pozivne oznake počinju sa kombinacijom 9A. Tako su pred 20 godina odlučili u Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU) - a hrvatski radioamateri tom su se prigodom odlučili na korištenje posebnih pozivnih oznaka 9A20xxx tijekom čitave ove godine. Tako će se u eteru u 2012. godini hrvatski, a time i pazinski radioamateri, pojavljivati sa oznakama 9A20 uz vlastiti nastavak. Za tu prigodu iz naših redova posebnu su oznaku zatražili i dobili Mirko Jurman (9A203BIM), Patrik Hrvatin (9A205CW) i Marko Pernić (9A208MM). Više informacija o međunarodnim predmetcima saznajte na: http://en.wikipedia.org/wiki/ITU_prefix