Ispis
HAMZbog učestalih smetnji Talijanskih radioamatera koji "upadaju" na repetitor R4 na Učki (145.700 MHz (-600 kHz)), repetitor treba aktivirati CTCSS subtonom frekvencije 250 Hz (devijacija 0.6). Damir (9A5TD) odradio je ovu modifikaciju kako bi repetitor Hrvatski radioamateri mogli nesmetano koristiti.