Tehnika

 

Pristupne točke:

 

1. PazinFreeM
Lokacija: Hotel Lovac
Smjer: prema gradu

2. PazinFreeZ
Lokacija: Radioklub Pazin
Smjer: prema zapadu, prema Vrtlišću

3. PazinFreeK
Lokacija: zgrada Kamena
Smjer: prema zapadu, prema crkvi

4. PazinFreeB
Lokacija: Muntriljska 1
Smjer: sjevero-istok, prema Rijavcu

5. PazinFreeP
Lokacija: zgrada "Pokućstva"
Smjer: istok, prema spomen domu

6. PazinFreeS
Lokacija: Silosi
Smjer: prema Dršćevki

7. PazinFreeG
Lokacija: na zgradi Grada
Smjer: sjevero-zapad, prema Trgu Slobode

8. PazinFreeT
Lokacija: Trg Slobode
Smjer: pokriva područje trga

HAMImajući uvidu razne katastrofe koje nas pogađajući, radioamateri savjesno opremaju svoje shackove za rad u svakakvim uvijetima. Jedan od najčešćih problema je ispad električne energije. UPS uređaji su odlični za ovakvu namjenu, ali su skupi. A osim toga, oni pretvaraju istosmjerni (koji je skladišten u baterijama) u izmjenični napon. S obzirom da uređajima treba istosmjerni napon, evo jednog jednostavnog i zanimljivog riješenja:
http://www.hamportal.net/homebrewing-zone/automatic-backup-power-supply.html
HAMMile Str (9A7PSN) napisao je program za vođenje contesta na VHF području i višim frekvencijama - od 50 MHz do 248 GHz. Program omogućava istovremeno vođenje loga na više bandova i više vrsti rada, ima mapu odrađenih lokatora, razne statistike i druge mogućnost. Isprobajte: http://www.rasadnik-strk.com/9A7PSN/download.html.
HAMZbog učestalih smetnji Talijanskih radioamatera koji "upadaju" na repetitor R4 na Učki (145.700 MHz (-600 kHz)), repetitor treba aktivirati CTCSS subtonom frekvencije 250 Hz (devijacija 0.6). Damir (9A5TD) odradio je ovu modifikaciju kako bi repetitor Hrvatski radioamateri mogli nesmetano koristiti.
 Image
Oscilatori su komponente važne za rad raznih tipova elektroničke opreme. Na primjer, kvarcni sat koristi kvarcni oscilator (quartz) kako bi pratio proteklo vrijeme. AM radio odašilje koristeći oscilator za generiranje vala nosioca koji informaciju prenosti prostorom, a AM radio prijemnik koristi posebni oscilator nazvan rezonator kako bi se prilagodio dolaznoj frekenciji vala nosioca iz prostora kojeg „sluša“. Oscilatori se nalaze u računalima, TV i radio prijemnicima, detektorima metala, ručnim satovima...


Joomla templates by a4joomla