iaru75-msLea Šikić (9A5LEA), Hrvoje Horvat (9A6XX) i Marko Pernić (9A8MM) sudjelovali su proteklog vikenda u IARU HF World Championship natjecanju pod pozivnom oznakom 9A28HQ (Croatian Headquarters), odnosno ekipi sastavljenoj od 12 hrvatskih ekipa. Pazinski radioamateri pridružili su se već tradicionalno porečkim radioamaterima na Tićanu, a ukupno je za 24 sata urađeno preko 2300 radioveza sa Tićna, i gotovo 14.000 radioveza svi zajedno za hrvatsku ekipu.