HamNa YouTubeu postoji nekoliko filmića koji prikazuju snalažljivost radioamatera u situacijama kada su ostale komunikacije otežane ili onemogućene. Među njima se našao i Dominic (M0BLF), član mađunarnodnog kluba mladih radioamatera, i redoviti posjetitelj susreta.
Više: ovdje.