HAMNedavno je na internetu osvanula nova web stranica koja je donijela spisak mnogih odašiljača koji rade između 16 i 78 kHz. Uz frekvencije, pozivne oznake i geografske koordinate, za svaku stanicu postoji izravan link na Google maps, Yahoo maps i Microsoft maps sustave pomoću kojih možete vidjeti antene odašiljača.
Web: http://sidstation.lionelloudet.homedns.org/stations-list-en.xhtml