Nakon dvogodišnje pauze, od 13. do 15. svibnja 2022. ponovno je održan Pazinski radioamaterski vikend u kojem je sudjelovalo 16 mladih radioamatera, polaznika viših razreda osnovne škole te srednje škole iz Splita, Kaštel Gomilice, Zadra i Pazina.

Mladima su svoje bogato znanje na zabavan način prenijeli iskusni pazinski radioamateri Ivan Guštin, Mirko Jurman, Dominik Anđelini te porečki kolege Marijan i Davor Kucelin. Rad je podijeljen tako da se u prostorijama Radiokluba Pazin odvijao STEM dio,  a terenski u Tićnu i na novoj lokaciji u Kašteliru. STEM dio se najviše bavio 3D printerom i izrada jednostavnog tipkala za telegrafiju, dok se na natjecateljskim lokacijama sudjelovalo u natjecanjima. S lokacije Kaštelir sudjelovalo se u KV natjecanju CQ-M koristeći oznake 9A1P i 9A7P sa dva različita uređaja na 7 i 14 MHz, a ostvareno je ukupno 300 veza. Polaznici su održali svoje prve veze te neki po prvi puta sudjelovali u natjecanju, dok su oni malo iskusniji unaprijedili svoje natjecateljske sposobnosti uz pratnju mentora.  U 9A Activity natjecanju na 144 MHz sa 9A0HRS oznakom napravili su 140 veza, a najudaljenija veza (ODX) ostvarena je s EA6VQ udaljenom 1080 km sa lokacije Tićan JN65VG. Po završetku vikenda održan je i ispit znanja, a nagrade za trud i najbolji rezultat na ispitu znanja, Baofeng UV5R, Arduino Mega komplet i USB HDD 1TB, osvojili su Jasmin Agić, Ivan Sambol i Matej Čiz.