r07092018U petak, 14. rujna 2018. godine započela je treća sezona radionica za djecu i mlade. Prema novoj organizacija rada zbog velikog broja prijavljenih, u ovom terminu sudjelovalo je desetak polaznika Grupe A (niža razina). Ponavljano je gradivo obrađivano prethodne godine i rađeni primjeri prilagođeni toj skupini.