microbitIako je početak blagdanskog vikenda, gužva na radionicama se ne smanjuje. Na početku smo djeci predstavili novu opremu (računala, robote, elektroniku) i najavili nove teme, a zatim smo ponovo radili u tri grupe - početna (radio veza među microbitovima), napredna (mjerenje brzine refleksa na microbitu) i stariji-elektroničari (programiranje RaspberryPi portova u Pythonu).

Ovo je već sedma ovogodišnja radionica na kojoj su mentori Ivan Guštin, Marko Pernić i Marko Češić ponovo uspjeli zainteresirati polaznike da najprije uz pomoć mentora, a zatim samostalno odrađuju zadane zadatke. Polako počinjemo širiti aktivnosti iz samog micro:bit-a na periferiju, kako bi prikazali moguća rješenja problema iz stvarnog života.