anki 2017Odličan uvod u novu sezonu predanja, tečajeva i radionica iz područja tehničke kulture napravio je Tomo Krajina svojim predavanjem o učenju metodom vremenski raspoređenog ponavljanja. Objasnio je kako je jedno od rješenja za učenje i 'open source' aplikacija zvana Anki (Anki spaced repetition flashcards). Anki je posebno popularan među ljudima koji uče strane jezike i studentima medicine (za učenje anatomije), ali može se koristiti za učenje činjenica, definicija, zvukova, slika, teorema, zakona i sličnog.