Ispis
Već skoro dva mjeseca u Radioklubu Pazin se dvaput tjedno održava tečaj telegraije koji vodi Lea Šikić. Za sada je naučeno nešto manje od polovice slova morseove abecede, a polaznici bez većih poteškoća savladavaju telegrafiju. Još uvijek nije kasno za se priključiti tečaju, te svi zainteresirani mogu doći. Tečaj se uvijek održava petkom u 20:00, te još jedan dan ovisno o mogućnostima polaznika. Svi koji žele naučiti telegrafiju mogu se pridružiti!