Ispis
Aljuoša Anzur je preuzeo predavačku palicu i još jednom rekapitulirao sve što je Nerio pričao jučer. Prikazao je i svoju prezentaciju koju je držao na Ljetnoj školi fotografije, uz mnoštvo primjera fotografija s prikazanim parametrima. Praktični dio bio je zanimljiv svima, a sastojao se od toga da se niz od 6 babuški treba fotografirati dva puta: jednom tako da sve budu oštre, a drugi put tako da samo jedna, po želji, bude oštra. Ovim primjerom objašnjena je dubina polja, pojam koji su polaznici malo lošije shvatili kroz samo predavanje.