solderedZahvaljujući sredstvima Grada Pazina, članarinama polaznika i donacijama, nabavili smo novu količinu opreme potrebe za daljnje učenje i realizaciju započetih projekata. Od tvrtke Soldered nabavili smo veću količinu raznih modula i senzora za Arduino, digitalni mikroskop za sitnu elektroniku, dodatni potrošni materijal, alat i ostalo. Slijede nam zanimljive i kreativne radionice!