kraj2223Završile su STEM radionice za školsku godinu 2022./2023., prva nakon pandemije, a ukupno 7. sezona od kad se održavaju, i to po novom konceptu. Održane su 32 radionice po dva školska sata (ukupno 64 sata). Na radionicama su sudjelovali polaznici iz Pazina, Poreča, Višnjana, Žminja, Tinjana i drugih okolnih mjesta.

Bavili smo se 3D modeliranjem i printanjem, Arduino sklopovima, micro:bit-om, Scratchom, AppInventorom, slagali smo CircuitMess komplete, pričali i diskutirali o sigurnosti na internetu, programirali osnove Pyhtona, C-a, prošli osnove web stranica i web aplikacija, upoznali se s ChatGPT-om i slično. Posjetili smo MakerFaire sajam u Zagrebu, predstavili smo se na Festivalu strukovnih zanimanja, kolegama mentorima iz Međimurja, učenicima Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile i dr.

Detaljan izvještaj o sadržaju, načinu rada i iskustvu tijekom protekle sezone možete pročitati na blogu mentora Ivan Guština.